Sunday, 20 March 2011

tip 5 : Lakukan perbandingan harga

Amalan ini adalah penting kerana kadang kala terdapat perbezaan harga di antara kedai, lain tempat lain harga walaupun barang yang dijual adalah sama dari segi jenis dan kualitinya.Terdapat sesetengah kedai menjual barangannya dengan harga yang melampau sehingga mencekik darah.Oleh itu, sebagai langkah berjaga-jaga, kte hendaklah membandingkan harga terlebih dahulu . Amalan ini membantu juga untuk berjimat dan mengelakkan diri daripada ditipu.


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa: 29)


p/s: PeNgGuNa BiJaK FaEdAhNyA BnYaK...... huhuhuhu :)

No comments:

Post a Comment